MAKALELER

Zayıflama Çemberi Kitabı ÖNSÖZ - (Erdemli) İnsan Olmak veya Ol(a)mamak!

Bu bir İlandır.

  

Ö N S Ö Z 

 

(Erdemli) İnsan Olmak veya Ol(a)mamak!

 

Neden bu kitap?

Neden bu kadar saf ve gerçekçi yaklaşımlar?

 

Çünkü; bir kısım insanlar, bilim insanları, siyasetçiler, sektör meslek grupları ilgilileri ve girişimcileri, günümüzde obezite ile ilgili hiçbir geçerliliği olamayacak uygulamaları bir yaptırım şeklinde ve kendinden gayet emin edalarla kilolu veya obez insanlara dayatma girişimleri içerisindeler!

 

Her türlü silahlarla, medyanın bireysel araçları olarak kullanılmasından tutun, en vicdansız ve insafsız içeriklerle, yönetmelikler ve yöntemlerle birylere saldırılmakta!

 

Kim hangi bağlamda insan onurunu, insan varlığını, kendi yetersizliklerini örtebilmek veya bir çıkar, yarar umabilmek adına zedelemeye ve ruhlarında kalıcı izler bırakmaya, belirleyici dayatmalar ile onlara hükmetmeye kalkışabilir?

 

İşte günümüzde Obezite ve sözde çözümlerine yönelik yapılanlar da tam budur.

 

Bu girişimler en masum haliyle bir gaflettir. Masum olmadığı, bir çıkar ve art niyet güdüldüğü koşulda ise topluca erdemsizliktir, yetersizliktir, sefilliktir. Bireysel çıkışlı toplumsal yoksunlaşmadır! Dolayısı ile etik yaklaşımlardan, ahlaktan ve insan olma erdeminden vaz geçiştir.

 

Obezite; Çok yönlü ve karmaşık sebep sonuç ilişkisi sonucu, bireylerin genel anlamda göz zevki, damak tadı, stres, kalorili düşünceler, ruhsal, duygusal ve manevi açlık, zihinsel, psikolojik ve çevre etkisi ile oluşan 'yapay açlık' gibi hislerin durdurulamaz baskısı ile aşırı tüketim sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanında asıl büyük tehlike; temeli tekrar insan çıkışlı fırsatçılık, maddiyat ve güç doyumsuzluklarının yetersiz insanlarda güdümlediği hırsla; 'her şeye, her sonuca rağmen ulaşma' saplantıları, obezitenin gerçek nedenini yaratmaktadır. Kişilerin tercihlerini etkileme ve tüketim hislerini kontrol etme ve onarılamaz tahribatlarla yapay hisler yaratarak, zihinleri yönetme eylem planları tüm dünyanın hızlı şişmanlamasının gerçek açıklaması olabilir.

 

Bu hali ile Obezite; tüm topluma mal edilecek, içinden çıkılması ne kadar zor olduğu artık deneyimsel bilinen, bizleri önce bireysel, süreç içinde de toplumsal zaafları olan bir ulus haline getirmektedir!

 

Obezite'nin algılanan oluşma evreleri ve yayılması yanında; bilinçsiz olmadığını düşündüğümüz, hatta çok iyi bildiğimiz şekli ile yaygınlaştırılmasına yönelik özenle ve gayretle harcanan çaba; zamanla halkın %98'i istisnasız Obez olduğunda, 2000'li yıllardan sonraki her dönemin siyasi yönetimini, bilim insanlarını, akademisyenleri, sağlık ve eğitim sektörleri ilgililerini ve yönlendiricilerini, hatta hukuk insanlarını da töhmet ve sorumluluk altına sokacaktır!

 

Günümüzde; kilolu ve obezlere karşı takınılan tavır ve tutumlar asla kabul edilecek düzey ve tarzda değildir.

 

Kendilerini; yetkilendirilmiş konumları ile halkı yönlendiren, şekillendiren, ahkam kesen konumda ve kendince yasalar oluşturan kesimde, uygulamalar dayatabileceğini düşünme cüretini gösteren, yetki mekanizmasında çözüm yerine çözümsüzlüğü benimseten anlayışın; bugün, derhal ve temelli şekilde görevlerinden uzaklaşması ve halktan özür dilemesi gerekir.

 

Bunu yaparken de, yalnızca mevcut tüm kilolular ve obezlerden değil, özellikle de takınmış oldukları art niyetli ve taraflı tutumları veya cehaletleri dolayısı ile gelecekte öngörülen kilolu ve obez olmaya aday tasarlanmış kişilerden de, yani bu durumda istisnasız halkın bütününden hemen özür dilenmesi, geç bile kalınmış bir davranış olacaktır.

 

Bizce Obezite'nin kesin çözümü vardır, dolaysız ve kesin yöntemleri mevcuttur!

 

Bizim çıkış yolumuz, ilk aşamada insanların bireysel inisiyatiflerinden öte; kesin etkin yöntem ve içeriklerle, art niyetsiz, sevgiyle yüklü olumlu duygular ve temiz yaklaşımlarla geliştirilmiş bir sistemli yoldur.

 

Bu sistemli yol kapsamında;  Gelişerek Değişim Modelinde, bireyleri temelden ele alarak, bu güne kadarki tüm dayatmaları ve çözüm diye öğretilmiş kavram ve yaklaşımları silmek üzee beyni formatlamak olacaktır. Temiz bir zihin ile kalıcı çözümleri ve genelden farklı, insan olma özüne uyumlu yaklaşımları yeniden ele alarak; Kilolu ve obezlere yaklaşım tarzlarına, onlarla paylaşım zenginliklerine ve etkin takip kontrol ve güçlü motivasyon eğitimlerine kadar, dayatmaların olmadığı, hele suçlamaların veya aşağılamaların asla yerinin olmayacağı bir yöntem içerisinde ve her adımda yeni donanımlar katarak, sağlıklı ve ideal kiloda, kaliteli bir yaşama, dinç ve uzun ömürlü bir hedefe ulaşılacaktır.

 

Süreç içerisinde bireylere, doğru yönde hedefe yönelik eğitimlerle, kendilerini inisiyatifler geliştirebilecek düzeye getirmek yoluyla, özünden uzaklaşmadan ve her kişinin 'ÖZEL  OLDUĞU' bilinci ile özellikle sonraki temel hedef olarak, 'zayıflamayı kalıcı kılmak' yani kalıcı zayıflamak üzerine, bilinçli ve yeni anlamlar yüklenmiş bir yaşam tarzı herkese benimsetilecektir.

 

Bu kapsamda;

 

'Eğitme Korkut' politikasının bir sonucu olan obezite için artık 'Korkutma-EĞİT STRATEJİSİ' ile insan aklı ve değişebilir alışkanlıkları üzerinde, etkin çözümler, ancak  'GELİŞEREK DEĞİŞİM' ile mümkün olacağından, toplum olarak hep birlikte bu aydınlanma yoluna sahip çıkmalı ve bu yolda son hedefe doğru birlikte koşmalıyız...

 

Özellikle halkı aydınlatmak için tüm bildiklerimizi, en saf hali ile kademe kademe sindirerek sizlerle paylaşmalıyız.

 

Günümüzde 'bilgi' artık en kolay 'ulaşılabilir bir malzeme' niteliğindedir.  Eğer bizler de gerçek, saf ve kesin çözüm olabilecek bilgileri en katıksız hali ile halka anlatmazsak,  mevcut bilgi karmaşası içinde herkes zarar görür.

 

Günümüzde mevcut bilgi karmaşası ile kilolu ve obez kişilerin yanında, düşük kilolarda kilo psikolojisi yaşayan insanların da zihinleri bulanmış ve saf olması gereken gerçekler karşısında göz perdeleri kapatılmıştır.

 

Mevcut sistemde dayatılan tüm zayıflama yöntemlerinin tek tek  ele alınması sonucu ortaya çıkan gerçek çok nettir.  Bu sistemleri uygulayan uzmanların, kendi uyguladıkları zayıflama sistemlerinin veya savundukları zayıflama uygulamaların toplamı, gerçek kalıcı zayıflama bütününün ancak %1'i veya %2'sine tekabül edebilmektedir. Ama bu içerikleri tek veya kaçınılmaz çözüm gibi korkutma politikalarıyla şişiren ve %100 çözüm diye bize dayatan bir çok kendince uzman; kilo psikolojisi yaşayan, kilolu ve obezlerin en büyük zaaf konularını suistimal ederek, umutlarını,  zamanlarını ve paralarını da çalarak sinsi planlar yapmaktadırlar...

 

Dolayısı ile Omder olarak bizlerin üstlendiği ilk vazife; KİLO ve OBEZİTE konusunda ilgili herkesi gerçek, sağlıklı ve kalıcı çözüm için bütüncül yaklaşımlarla aydınlatmaktır.

 

HK PERFORMANS, alternatifsiz gerçekler ile KESİN çözümleri bu kitapta, en saf ve en dolaysız şekilde vererek, herkesi aydınlanma yoluna davet etmektir...

 

Şimdi; Bu alanda tüm gerçekleri halka ayrıntılarıyla anlatarak ve yeni farklı bilgileri deşifre ederek, sindire sindire, geçmiş deneyimlerde yer alan acı gerçekleri ve her şeye rağmen şimdi yeniden BAŞARABİLİRİM İNANCINI yeniden benimsetme zamanıdır.

 

Cahil insan ile mükemmeli arayan insan arasında, 'obezite konusunda' hiçbir fark yoktur.  Her iki kesim de kendi kategorisine göre zihinsel köleleştirildiği için obezite çarkından çıkamamaktadır.

 

Uygulamalı gerçeklerle, sizi kalıcı zayıflatacak, bütünü gösteren, çözüm odaklı bilgi, tam bu anlamda çok önemli olacaktır.

 

Her seviyeye ve herkese hitap eden bu kitap, okuma tekrarına göre kişilere derinlik katacaktır. Bu kitabı sindirerek en az üç kez okuyan herkes, ilk okumasına kıyasla üçüncü kez okuduğunda göreceği gerçekler karşısında hayrete düşecektir. Çünkü asıl algıyı bu şekilde çok net zihnine işleyerek, özgüven ve başarabilirim inancı ile korkusuzca hedefe koşmak, keyifle ve istekle, daha da önemlisi 'bilinçle' eyleme dönüşeceğinden kimse şüphe etmesin.

 

Günümüzde; zayıflama konusunda karşımıza çıkan en büyük engellerden biri, kendimizi yeterince tanımamamızın doğal bir neticesi olan güven eksikliğidir!

 

Kendisini tanıyan, duygularını keşfeden, arzu ve isteklerinin neler olduğunu çok iyi bilen, yeteneklerinin, gücünün ve mükemmel tasarımda yaratılmışlığının farkına varan insanların,  kendilerini bu 'farkında olma' doğrultusunda yönlendirebilme marifetleri kapsamında, mutlak ve kalıcı sonuca varmaları kaçınılmazdır. Bu durumda sağlıklı, ideal kiloya kavuşmaları; dolayısıyla yaşadıkları hayattan zevk ve lezzet almaları doğal bir sonuç olacaktır.

 

Hayatın genelinde, 'başarı' korkakların elde edebileceği bir kavram değildir. Başarı; cesaretle çalışan, gündelik problemlerde boğulmayan, azimli, kararlı ve bilgili insanların hakkıdır.

 

Bir insan ne kadar eğitim almış, belli bir alanda ne kadar uzmanlaşmış olursa olsun, pratiğe dökülemeyen hiçbir teorinin başarı şansı yoktur. Unutmayın ki, pek çok kendince uzmanın, hiçbir şey üretmeden benimseyip üstüne yattığı teoriler bile; bir zamanlar bunları araştırıp bulan, çalışan,  didinen insanların ürünüdür. Üstüne yeni hiçbir şey katmadan bunlara sahip çıkmak, onları uzmanlaştırmaz,  en fazla teorik araştırmaları seslendiren çevirmenler olarak anılabilirler.

 

             '' Bahaneler Çözüm, Yenilgiler Teori.'' METİN ÜSTÜNDAĞ

Bu konuda, bu denli katı ve saldırgan oluşumu bazen yadırgıyor olabilirsiniz.  Ama bu kitap süresince siz de benim gibi, ülkemizin dört bir yanından gelen yardım mesajlarını okuyacaksınız. İnsanların ne kadar çaresizleştirildiklerine şahit olacaksınız. Fazla kiloları yüzünden depresyona giren, sistemdeki her türlü metodu deneyip, hala başarısız olan, ancak kendi başarısızlıklarını gizlemek için ilgililerin, 15 yaşında bir genç kıza "Sen de irade yok biz ne yapalım?'' dediğini de okuyacaksınız ve tükenen hayatlarına ortak olacaksınız.


Daha 16 aylık Elif Naz 27'kg ile sözde! 'nefes darlığı' teşhisi ile ölüm raporu tamamlandığında; bunun sistematik bir cinayet olduğunu fark etmeyeceksiniz! Nefes darlığı yerine "ölüm nedeni OBEZİTEDİR. Devletin ve ailenin cehaletidir. Bu açık açık bir cinayettir." diyemeyen okumuş cahiller, gerçeklere gözlerini zaten kapatmışlardır.

 
Bunun için,  10 yaşında bir çocuğun,  intihar etmekten söz ettiğini okuduğunuzda belki buna şaşıracaksınız ama içinizde bir yerlerde, bir şeyler çok fazla acıyacak emin olun.

 
4,5 yaşında 34 kilo ağırlığında Obez olan bir çocuğa, 'Resmi Raporda' yazan ifade ile "Obezite bakımsızlık değil, çok iyi bakım göstergesidir."  diyebilen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. F.T.'nin! imzalı raporunu gördüğünüzde, cehaletin veya maddi hırsların ne boyuta geldiğini ve çocukların neden hızlıca şişmanladığını çok açık görebileceksiniz...

 
Onun için bu kadar duyarlı olabiliyor, onun için bu kadar sesimi gür çıkartabiliyorum. Eğer herhangi bir yanlış, yetişkinleri aşıp çocukları etkilemeye başlamış ise, orada birilerinin seslerini yükseltmeleri gerekiyor demektir.  

 

İnsanoğlunun düşünebilen tek canlı olduğu kabul edilir.

 

İnsan; düşünebilen, tepki alan,  tepki veren bir beyinle yaşar. Aynı zamanda insan hisseder ve tüm duyularıyla algılar. Beyin;  hem iç dünyamız,  hem de bedenimiz üzerinde söz sahibidir.

 

Ve bu ikisi,  ancak ve ancak dengede tutulabildiğinde,  mutlu ve uyumlu bir yaşamdan söz etmek mümkündür. 

 

O halde bizim ulaşmamız gereken ilk hedef de, beynimizi bu zihinsel kölelik düzeninden kurtararak ve özgürleştirerek, tüm doğru bildiğimiz yanlışlara bir format atarak, bedenimiz ve iç dünyamız arasında kaybettiğimiz bu dengeyi yakalamak olacaktır.

 

Hedefi olan insanlar, 'Gelişerek Değişim' ile beyinlerini, his ve duygularını kontrol ederek, nefislerini doyurduktan sonra, yeme ve aşırı tüketim arzularına dur demeyi, keyifle ve bilinçle öğrenerek, ayrıca sağlıklı tercihler ve fiziki ihtiyaca göre, bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirerek, normal ve ideal kiloda yaşamayı başarırlar.

 

İşte bu durum, psikolojik ve ruhsal rahatlama sonucu, kişinin kendisine güven duygusunun ve saygısının artması ile geleceğe umutla bakabilme becerisini geliştirir. Pek çok hastalığın da önlenmesi veya geciktirilmesi; bireyin çevreyle olan olumlu iletişiminin artması ve sosyalleşmesi, iş verimliliğini ve motivasyonunu doğru yönde etkileyecek girişimlere yer vermesi ve hayata; bilinçle, 'Gelişerek Değişim' motivasyonu ile daha pozitif bakabilmesi aracılığıyla mümkündür.

 

Sıkıntı ve stresten uzaklaşma gibi duyguları yaşayabilmek, bilinçli davranış biçimlerini yoğunlaştırarak, güçlü ve sağlıklı bir vücuda sahip olma yoluyla ulaşılabilir.

Kazanılabilir tüm bu olguların, yaşama başarıyla entegre edilmesi sonucu da, gündelik yaşamda başarı merdivenlerini hızla tırmanmanız kaçınılmaz  olur!  

 

Şunu unutmamalıyız ki; tıpkı 'hücre performansı teorisi'nde olduğu gibi, beyin kullanıldıkça gelişen, kullanılmadığında ise körleşen bir organdır.

 

Hepimiz arzu ettiğimiz sonuçlar için, biraz daha fazla çaba gösterebilmeliyiz.

 

Oysa ki yanlışlarımız, maalesef günümüzde artık benimsediğimiz doğrularımız olmuştur. Son on yılda üretilen bilgi miktarı, insanlık tarihi boyunca üretilen bilgi miktarından çok daha fazladır.

 

Bu gerçeği göz ardı etmeden, 20- 30 yıldır sürekli aynı şeyleri tekrarlayan zihniyetler gibi çözüm yerine çözümsüzlük üretmektense, her yeni günde farklı şeyler keşfetmek umuduyla, teoriyi değil, pratiği yaşayan biri olarak, bunu sizlerin de başarmanızın mümkün olabilmesi için çalışıyorum.

 

Başaracağınıza yürekten inanıyorum, daha iddialı bir ifade ile; bunu 'biliyorum!'

 

Daha önce  "Vizyonumuz; Geleceğe Işık Tutmak" demiştim...

 

O halde; ilk yapacağımız şey, ömrü dolmuş, hiçbir etkinliği kalmamış yöntemlerin hepsini;  değiştirmeyi unuttuğumuz, bu nedenle de artık el fenerimize zarar veren piller gibi, görüp bir an önce çıkarıp atmalıyız.

 

Geleceğe ışık tutabilmek adına, benim el fenerimde her zaman yeni piller bulunacaktır!

 

Benim vizyonum; geleceğe sadece ışık tutmak değil, geleceğinizin aydınlık olması için, içinizdeki ışığı bulmanızı sağlamaya çalışmak olacaktır...

 

 

''Hayatta en büyük eğlence, başkalarının yapamazsın dediğini yapmaktır.'' WALTER BAGEHOT

 

Bu kitap sayesinde 'Zayıflama Çemberi' sunumu ile tarihte yeni bir sayfa açıyor ve bu sektörde bu güne kadar, sizi aldatan tüm okumuş şarlatanlara kitabı hediye ediyorum.

 

HALİL KARGULU

 

"Sağlıklı - Kalıcı Zayıflamak" ve "Hızlı Kilo Vermek" için en etkili zayıflama yöntemi bu sebeplerle HK performans eğitim sunumlarıdır.

ETİKET: vücudun şifresi kitabı, vücudun şifresi kitap serisi, kalıcı zayıflatan kitap, vücudun şifresi kitap yorumları, vücudun şifresi okuyucu yorumları, online kilobekçiliği, online kilobekçiliği yorumları, online kilobekçiliği üye yorumları, Üstün Performans Uzmanı Halil KARGULU, Dünya Zayıflama Rekortmeni Halil KARGULU

« Geri