MAKALELER

The Biggest Loser Türkiye STAR TV de Başvuru almaktadır. DİKKAT !

GİFT PRODUCTİON  &  STAR TV Genel Müdürlüğü

KONU: 'The Biggest Loser Türkiye' adı altında Yurt dışından yapım- yayın hakları satın alınmış olan Obez ve Morbid Obezlerin zor koşullara dayanıklılıklarının yanı sıra, ne pahasına olursa olsun, en çok kilo vermelerini temel alarak, obez ve morbid obez yarışmacıların elenmeleri veya kazanmaları usulüne dayanan, kısmen canlı yayınlanacak programınıza yönelik, Derneğimizin Uyarı ve Durum Tespitidir!

Obezite ile Mücadele Derneği (OMDER) olarak, programınız yayına girmeden önce, aşağıda sıraladığımız konulara yönelik olarak farklı algı ve yaklaşımların her türlü sebep ve sonuç ilişkilerinin yanı sıra, program sonrasındaki süreçte yaşanacak travma ve intiharla sonuçlanabilecek psikolojik çalkantıların da göz önünde bulundurulmasının uyarısını yapmakla birlikte, sorumlulukları hatırlatarak gözden kaçırılmamasını talep etmekteyiz.

OMDER olarak, bu talebimiz, tamamen yaşanmış gerçeklere uygun, bilimsel verilere dayandırabileceğimiz için,  hukuksal boyutu da içermektedir!

Obezite; ciddi, çok yönlü ve kompleks bir sağlık sorunu olmakla birlikte, bir çok zafiyetler içeren zayıf bir yana da sahiptir. Sosyal ve psikolojik baskıyla zayıflama isteği duyan obez bireyler bu yöndeki eylemlerinin bilinçaltı zorlamaları ile yaşadıkları zafiyetleri sonucunda, bazen ölüm de dahil olmak üzere her türlü riski göze almaktadırlar. 

Hal böyleyken,  yarışma çerçevesinde obez bir yarışmacının kendi adına sağlık risklerini üstlenmek üzere imza ile sorumluluk alması, insan zafiyetine dayanmakta olup, yasal olarak yeterli ve geçerli değildir.     

İrade kavramının obezite veya obezler ile bir arada kullanılması en büyük yanlıştır! EK 1'DE YER ALAN AÇIKLAMADAN DA GÖRECEĞİNİZ GİBİ Ne yeme içme boyutunda, ne de fiziksel performans alanında irade, farklı yaklaşımlarla ele alınsa bile bir arada kullanılamaz! Böyle bir yaklaşım, obez bireylerin manipülasyona açık ruhsal durumunu suiistimal etme, fizyolojik gerçeklikleri göz ardı etme, kısacası insan sağlığını bilinçli riske edip ticari anlamda araç olarak kullanmaya kalkışmak ile eş anlamlıdır. Her biri diğerinden daha vahim, insanı rencide edecek bu yaklaşımlar tarafımızca onaylanmamaktadır. Asla da onaylanmayacaktır.!                     

Resmi istatistiksel verilere göre %72 oranında ki kilolu veya obez Türkiye Halkı'nın yaşamakta olduğu fiziksel ve duygusal-ruhsal acıların gerisinde akıtılan gözyaşlarının sergilenmesi ve beyaz camda kirlilikle sunulması,  suç teşkil edecektir! Toplumun büyük çoğunluğunu oluşturmasına rağmen ruhsal ? duygusal yorulmuş ve zayıf kalmış insanların gözyaşları, birilerine ticari çıkar sağlamak üzere reyting konusu yapılamaz!

OMDER olarak yıllardır özenle üzerinde çalıştığımız 'obeziteye yönelik doğru bakış açısı' medya etkisiyle kurumsal ticari çıkarlar uğruna, bilinçli veya bilinçsiz yanlış mesajlar ve imajlar giydirilerek yıkılamaz!  Obeziteyle ilgili yanlış mesaj ve imajlar konusunda ısrarlı olunması halinde, yetkililere sorumluluklarını hatırlatmanın yanı sıra, dernek olarak konunun takipçiliğinde ve sorumluluğumuzu yerine getirmekte sonu nereye varırsa varsın, ısrarlı olacağımızın bilinmesini isteriz.

Formatı itibariyle, yarışmacı obezler arasında belli kıstaslarla elemeler yapılması ciddi sorunları beraberinde getirmektedir ve bunların yaşanılması kaçınılmazdır. Fiziksel veya ruhsal travmalar, yarışmalar sürecinde tezahür etmese dahi, sonrasında daha sıklıkla ve daha derin oluşması kesindir. Burada ifade etmek istediğimiz açıklıkla şudur ki;

Bu programın ardından program katılımcıları adına ölüm ve intihar olayları yaşanması dahi çok muhtemeldir. Bir, üç ve beş yıllık katılım sonrası yaşanması muhtemel travmaların sorumlularını şimdiden açıklamayı ve obezite'nin bir reyting aracı olamayacağını da bu gün itibariyle açıklayarak zaman varken; yanlış atılan adımların düzeltilmesinin etik anlamda da gerekliliğini vurgulamak en öncelikli sorumluluğumuzdur.

OMDER olarak uyarılarımız dikkate alınmaz ve elemeler sırasında ve sonrasında, travmalara ve yaşamsal tehlikelere varan durumlar yaşanırsa, bunun adı televizyon programı olamaz!

OMDER olarak yeniden ve yine uyarıyoruz, programınızın ardından, katılımcılar arasında ölüme teşebbüs olayları olması olasılığı çok yüksektir.   Olması hiç arzu edilmeyen bu durumda sorumluluk yapımcı firma ve yayını kabul eden yayımcı kuruluşundur.

EK 2'DE YER ALAN AÇIKLAMADAN DA GÖRECEĞİNİZ GİBİ, sıraladığımız  tüm yaklaşımlar ve paylaşımlar OMDER'in yıllar boyunca titizlikle araştırdığı obezite, kilolu olma hali ve kilo psikolojisi konularında yürüttüğü çalışmalar, elde ettiği veriler ve arşivlerden ulaştığı sonuçlardır.  

Yani uyarılarımız size, yarışmanıza ya da kuruluşunuza yönelik bir tutum değil sadece gerçeklerin bilinçle ve doğruca yansıtılması amacıyladır.

Obez bireylere ilişkin saydığımız tüm olguların, bir televizyon program formatı ile geçiştirilmesi mümkün değildir!  Program menşesinin Amerikan olması hiçbir ayrıcalık ya da güvenilirlik kaynağı olamaz. Hatta obez Amerikan Halkı'nın malum yapısıyla ilişkilendirilmesi daha gerçekçi bir yaklaşımdır.

Kültürel farklılıkların temelinde daha duygusal bir toplum oluşumuz göz ardı edilmemelidir. Sadece bu özellik bile, program süresinde ve sonrasında yoğun travmalar yaşanacağının işaretçisi olmaya yeterlidir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, OMDER olarak tüm birikim ve bilgi altyapımızla destek sağlamak için yukarıda açıkladığımız ayrıntıların çalışmalarınızda duyarlılıkla ele alınması ve yaklaşımlarınızda özen gösterilmesi durumunda yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz,

Hiç arzu etmemekle birlikte aksi durumda da OMDER olarak Obez ve Morbid obezlerin (hastaların ) bu yöndeki zafiyetlerinin reyting uğruna suiistimaline izin vermeyeceğimizi de  bilgilerinize sunmak isteriz.

Obezite konusuna katkı sağlayacak başarılı bir yayın ve çalışma dönemi dileriz. Saygılarımızla.

OMDER-OBEZİTE İLE MÜCADELE DERNEĞİ    
KURUCU BAŞKANI

HALİL KARGULU

Psikolog  / Üstün Performans Uzmanı

SEMİR BERBER


Not:  Konuyle ilgili düşüncelerini lütfen   bilgi@omder.com  adresine detaylı mesaj yazınız.

AÇIKLAMA

The Biggest Loser Türkiye STAR TV de Başvuru almaktadır. Yukarıdaki açıklamay göre lütfen herkes duyarlılığını ortaya koyarak   tek yonlü reyting uğruna elenen yarışmacıların ölümle dansına seyirci kalmayalım

The Biggest Loser Türkiye Bölüm 1 izlediğimizde hepimiz Kilo psikolojisinin ağır sonuçları ekranlardan izleyeceğiz.

Biggest Loser Türkiye Star Tv'de Başladığında değil zaman içinde kaybeden insanların gözyaşlarında tüm gerçekler ortaya çıkacaktır.

Lütfen gerçeklere gözlerinizi kapamayın ve Bu yarışmanın eglence programları ile karıştırılmamasına özen gösterin.

Obezite çok kompleks bir hastalıktır ve hasta insanlar birbiri ile ölümüne yarıştırılamaz!

Bu açıdan mevcut eleme usulune Formatı ile The Biggest Loser Turkiye Star Tv Başvuruları kesinlikle bireysen iradeden uzak bağımlılıkların göstergesi şeklinde insan zaafiyetinin bir ürünü olarak kabul edilmelidir

Lütfen düşüncelerinizi bize mail gönderin.

bilgi@omder.com

Obezite İle Mücadele Derneği

« Geri