MAKALELER

OMDER- The Biggest Loser Türkiye STAR TV UYARI VE DURUM TESPİTİ


GİFT PRODUCTİON  &  STAR TV Genel Müdürlüğü

KONU: 'The Biggest Loser Türkiye' adı altında Yurt dışından yapım- yayın hakları satın alınmış olan Obez ve Morbid Obezlerin zor koşullara dayanıklılıklarının yanı sıra, ne pahasına olursa olsun en çok kilo vermelerini temel alarak, yarışmalarını sağlamak ve İthal Format Kriterleri gereğince, 'Yarışan Morbid Obezlerin elenmeleri veya Kazanmaları' usulünde, kısmi olarak canlı yayınlanacak programa yönelik, Derneğimizin Uyarı ve Durum Tespiti!

Derneğimiz, yayına hazırladığınız programınızın yayına girmeden önce tekrar hatırlatılmasını ve gözden geçirilmesini kaçınılmaz bulduğu aşağıda ki konulara yönelik farklı algı ve yaklaşımların her türlü sebep sonuç ilişkileri yanı sıra, program sonrası sürecinde, yaşanacak travma ve sonu intihara kadar gidebilecek psikolojik çalkantıların da göz önünde bulundurulmasının, tespit ve uyarısını yaparak sorumlulukların şimdiden gözden kaçırılmamasını talep etmektedir.

Söz konusu talebimiz tamamen bilimsel ve yaşanmış gerçeklere dayandırılmak üzere tüm hukuksal boyutları da zorunlu olarak içermektedir!

Obezite; ciddi, çok yönlü ve kompleks bir sağlık sorunudur, en zayıf yanı da bir çok zafiyetler içermesidir. Obez bir insanın sosyal ve psikolojik baskı sonucu zayıflama isteği ve bu yöndeki eylemlerinin bilinçaltı zorlamaları ile yaşanan zafiyetler sonucu; bazen ucunda ölüm dahi olsa göze alamayacağı bir şey yoktur.

Bu durumda yarışma boyutunda obez bir yarışmacının kendi adına sağlık risklerini üstlenmek üzere imza ile sorumluluk alması, insan zafiyeti kaynaklı olup, yasal olarak da yeterli ve geçerli değildir.     

İrade kavramının obezite veya obezler ile bir arada kullanılması en büyük yanlıştır! (Açıklama Ek'1de) Ne yeme içme boyutunda irade, ne de fiziksel performans alanında irade, farklı yaklaşımlarla ele alınsa dahi, bir arada kullanılamaz! Böyle bir yaklaşım, bir yerde insanın mevcut manipüle edilebilir ruhsal durumunu suiistimal etme, diğer alanda fizyolojik gerçekliklerin göz ardı edilmesi; insan sağlığını bilinçli riske edip ticari anlamda araç olarak kullanmaya kalkışmak ile eş anlamlıdır. Her biri diğerinden daha vahim, insanı rencide edecek bu yaklaşımlar tarafımızca asla onaylanamaz!                     

İstatistiksel resmi verilere dayandırılan %72 oranında ki kilolu veya obez Türkiye Halkı'nın yaşamakta olduğu fiziksel ve duygusal ? ruhsal acıların ardında akıtılan gözyaşları daha da bilenerek, görsel kirliliklere çevrilmesi, bir suç teşkil edecektir! Toplumun büyük çoğunluğunu oluşturmasına rağmen ruhsal ? duygusal yorulmuş ve zayıf kalmış daha zayıf kesimin gözyaşları, birilerine ticari çıkar sağlamak üzere reyting konusu yapılamaz, yıllardır özenle üzerinde çalıştığımız 'obeziteye yönelik doğru bakış açısı' görsel medya etkisiyle yanlış mesajlar ve imajlar giydirilerek aktarılamaz!  Bunun üstelenmesi halinde ise konu ile ilgili yetkililerin sorumluluklarını hatırlatarak, takipçisi olacağımız sonuçlardan kaçılamayacağını da bildirerek, derneğimizin sorumluluğunu yerine getirmekte ısrarcı olacağımızın bilinmesini isteriz.

Yarışma Formatı itibariyle, yarışmacı obezler arasında belli kıstaslar ile Elemeler yapılması ciddi sorunları beraberinde getirmektedir ve bunların yaşanılması kaçınılmazdır. Bilinmelidir ki fiziksel veya ruhsal travmalar, yarışmalar sürecinde tezahür etmese dahi, sonrasında daha sıklıkla ve daha derin oluşması kesindir. Bu durumda elemeler sırasında veya sonrasında- yaşamsal tehlike veya travmalar uyarılara rağmen göz göre göre yaşanırsa; bu 'oldu bitti'ye getirilemez! Bu programın ardından program katılımcıları adına ölüm ve intihar olayları dahi çok muhtemeldir.

Bunun tüm sorumluluğu, yapımcı firma ve yayını kabul eden yayımcı kuruluşa mal edilecektir.

Yukarıda ki tüm yaklaşımlar ve paylaşımlar derneğimizin yıllar boyunca titizlikle araştırdığı obezite, kilolu olma hali ve kilo psikolojisi adı altında elde ettiği birikimler ve arşivlerden ulaştığı çıkarımlardır. (açıklama Ek'2de) Yani yaklaşımlarımız size, bireylere veya kuruma özel, karşı bir tutum değil, gerçeklerin bilinçle ve doğruca yansıtılmasıdır.

Bu tür olguların format ile geçiştirilmesi mümkün değildir! Bunun menşe'inin Amerikan olmasının hiçbir ayrıcalıklı güvenilir desteği olamaz, hatta Obez Amerikan halkının yapısıyla ilişkilendirilmesi daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Göz ardı edilen diğer bir olgu ise kültürel farklılıkların temelinde daha duygusal bir toplum oluşumuzdur. Yalnızca bu özellik dahi daha yoğun travmalar yaşanacağının işaretçisidir.

Daha önce de belirttiğimiz üzere tüm birikim ve altyapımızla bu yönde katabileceğimiz farklılıklar ve olumlu destekler verebilmek adına yukarıda açıkladığımız ayrıntıların çalışmalarınızda duyarlılıkla ele alınması ve yaklaşımlarınızda özen gösterilmesi durumunda yanınızda olacağımızı iletir, aksi hali ile reyting uğruna Obez ve Morbid obezlerin (hastaların ) bu yöndeki  zafiyetlerinin suiistimaline  izin vermeyeceğimizi bilgilerinize sunmak isteriz.

Arzu ettiğimiz doğrultuda başarılı bir yayın ve çalışma dönemi dileriz. Saygılarımızla.

OMDER-OBEZİTE İLE MÜCADELE DERNEĞİ 
KURUCU BAŞKANI

HALİL KARGULU

Psikolog  / Üstün Performans Uzmanı

SEMİR BERBER

 

Not:  Sağlıklı Kalıcı ve Hızlı  Zayıflamak GELİŞEREK DEĞİŞİM ve ZİHİNSEL FORMAT ile mümkündür. İçinde çok yönlü Bilinç ve gelişim programları olmayan hiç program, kalıcı zayıflama yöntemi olamaz.

« Geri